آلبرت 2015-کارتونت

آلبرت 2015


زبان/گویش: فارسی | دانمارک |

آلبرت به همراه دوستش ازگون عازم سفری ماجراجویانه می شوند تا آرزویشان که سفر با بالن است را دنبال کنند. اما در مسیر با یک دسته دزد مواجه می شوند…

کارگردان:

Karsten Kiilerich

گوینده:

Alfred Bjerre Larsen, Oscar Dietz, Asta Nordby

نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!