به درون دنیای عنکبوتی-کارتونت

به درون دنیای عنکبوتی


زبان/گویش: فارسی | آمریکا |

مایلز مورالس به مرد عنکبوتی تبدیل میشود و باید در پنج مرحله از زندگی خودش بتواند در برابر تهدید مقابله کند و شهر و مردم را نجات دهد. مایلز یک جوان آمریکایی است که در مدرسه با دوستان خودش بازی میکند و همزمان وظایف خود را به عنوان مرد عنکبوتی انجام میدهد.

کارگردان:

Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

نویسنده:

Rodney Rothman, Phil Lord

گوینده:

Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld

نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!