وقت مسابقه 2018-کارتونت

وقت مسابقه 2018

89 دقیقه

2018


زبان/گویش: فارسی | کانادا |

فرانکی و تیمش در مسابقات سورتمه سواری در برابر یک تازه وارد به نام زک قرار میگیرند کسی که به نظر می رسد قصد دارد با تقلب در مسابقه پیروز شود

کارگردان:

Benoît Godbout, Jean François Heckel, François Brisson

گوینده:

Hélène Bourgeois Leclerc, Mehdi Bousaidan, Ludivine Reding

نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!