آمفیبیا-کارتونت

آمفیبیا


زبان/گویش: فارسی | اسپانیا |

در مورد دختری ۱۳ ساله به نام آنه بونشوی است که گنجینه ای هیجان انگیز پیدا کرده و توسط آن به دنیای آمفیبیا سفر میکند. آمفیبیا جهانی پر از قورباغه ها و حشرات غول پیکر است و او آمده است که برای اولین بار یک رابطه دوستی در اینجا برای خودش پیدا کند. او در دنیای واقعی ناموفق بوده است و حال سعی میکند که از اسپرینگ کمک بگیرد و دوستان جدید زیادی برای خودش پیدا کند. دنیای جدید کاملا جادویی است و به نوعی همه آنها تبدیل به قوباغه ها و حشرات مختلفی شده اند. آنه در دنیای واقعی توانایی ارتباط با دوستان خود را ندارد و حال آمفیبیا فرصتی است که جهان جدیدی را به روی خودش ببیند و به سفری هیجان انگیز اعزام شود.

کارگردان:

Matt Braly

گوینده:

Brenda Song, Justin Felbinger, Bill Farmer

آمفیبیا فصل 1


آمفیبیا فصل1 قسمت 1-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 1

2019
آمفیبیا فصل1 قسمت 2-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 2

2019
آمفیبیا فصل1 قسمت 3-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 3

2019
آمفیبیا فصل1 قسمت 4-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 4

2019
آمفیبیا فصل1 قسمت 5-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 5

2019
آمفیبیا فصل1 قسمت 6-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 6

2019
آمفیبیا فصل1 قسمت 7-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 7

2019
آمفیبیا فصل1 قسمت 8-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 8

2019
آمفیبیا فصل1 قسمت 9-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 9

2019
آمفیبیا فصل1 قسمت 10-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 10

2019
آمفیبیا فصل1 قسمت 11-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 11

2019
آمفیبیا فصل1 قسمت 12-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 12

2019
آمفیبیا فصل1 قسمت 13-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 13

2019
آمفیبیا فصل1 قسمت 14-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 14

2019
آمفیبیا فصل1 قسمت 15-کارتونت

آمفیبیا فصل1 قسمت 15

2019
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!