حفره-کارتونت

زبان/گویش: فارسی | کانادا |

سه نوجوان در دنیایی خطرناک و عجیب و غریب بیدار میشوند و در حالی که به دنبال پیدا کردن راه فرار هستند، سعی میکنند بفهمند چه ارتباطی با یکدیگر دارند و…

کارگردان:

Josh Mepham, Greg Sullivan

گوینده:

Ashleigh Ball, Connor Parnall, Adrian Petriw

حفره فصل 1


حفره فصل 1قسمت 1-کارتونت

حفره فصل 1قسمت 1

2018
حفره فصل 1قسمت 2-کارتونت

حفره فصل 1قسمت 2

2018
حفره فصل 1قسمت 3-کارتونت

حفره فصل 1قسمت 3

2018
حفره فصل 1قسمت 4-کارتونت

حفره فصل 1قسمت 4

2018
حفره فصل 1قسمت 5-کارتونت

حفره فصل 1قسمت 5

2018
حفره فصل 1قسمت 6-کارتونت

حفره فصل 1قسمت 6

2018
حفره فصل 1قسمت 7-کارتونت

حفره فصل 1قسمت 7

2018
حفره فصل 1قسمت 8-کارتونت

حفره فصل 1قسمت 8

2018
حفره فصل 1قسمت 9-کارتونت

حفره فصل 1قسمت 9

2018
حفره فصل 1قسمت 10-کارتونت

حفره فصل 1قسمت 10

2018
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!