هیلدا-کارتونت

زبان/گویش: فارسی | کانادا |

هیلدا باید بفهمد چه کسانی قصد دارند او و مادرش را از خانه‌شان بیرون کنند. او با غولی که حتی از یک کوه بزرگتر است برخورد می‌کند و با دوستش الفور برای دیدن پادشاه الف‌ها می‌رود و…

کارگردان:

Kurt Mueller, Luke Pearson, Stephanie Simpson

گوینده:

Bella Ramsey, Ameerah Falzon-Ojo, Oliver Nelson

هیلدا فصل 1


هیلدا فصل 1 قسمت 1-کارتونت

هیلدا فصل 1 قسمت 1

2018
هیلدا فصل 1 قسمت 2-کارتونت

هیلدا فصل 1 قسمت 2

2018
هیلدا فصل 1 قسمت 3-کارتونت

هیلدا فصل 1 قسمت 3

هیلدا فصل 1 قسمت 4-کارتونت

هیلدا فصل 1 قسمت 4

2018
هیلدا فصل 1 قسمت 5-کارتونت

هیلدا فصل 1 قسمت 5

2018
هیلدا فصل 1 قسمت 6-کارتونت

هیلدا فصل 1 قسمت 6

2018
هیلدا فصل 1 قسمت 7-کارتونت

هیلدا فصل 1 قسمت 7

2018
هیلدا فصل 1 قسمت 8-کارتونت

هیلدا فصل 1 قسمت 8

2018
هیلدا فصل 1 قسمت 9-کارتونت

هیلدا فصل 1 قسمت 9

2018
هیلدا فصل 1 قسمت 10-کارتونت

هیلدا فصل 1 قسمت 10

2018
هیلدا فصل 1 قسمت 11-کارتونت

هیلدا فصل 1 قسمت 11

2018
هیلدا فصل 1 قسمت 12-کارتونت

هیلدا فصل 1 قسمت 12

2018
هیلدا فصل 1 قسمت 13-کارتونت

هیلدا فصل 1 قسمت 13

2018
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!