کاپیتان زیرشلواری-کارتونت

کاپیتان زیرشلواری


زبان/گویش: فارسی | آمریکا |

در این سریال “جورج” و “هارولد” با هم برنامه ریزی میکنند تا با تعدادی دانش آموز در مدرسه و از جمله مدیر مدرسه شوخی کنند و در این میان کاپیتان زیر شلواری که همان مدیر مدرسه است نقش اصلی برنامه آنها را ایفا میکند…

کارگردان:

david soren

گوینده:

Nat Faxon, Jay Gragnani, Ramone Hamilton

کاپیتان زیرشلواری فصل 1


کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 1-کارتونت

کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 1

2018
کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 2-کارتونت

کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 2

2018
کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 3-کارتونت

کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 3

2018
کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 4-کارتونت

کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 4

2018
کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 5-کارتونت

کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 5

2018
کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 6-کارتونت

کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 6

2018
کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 7-کارتونت

کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 7

2018
کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 8-کارتونت

کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 8

2018
کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 9-کارتونت

کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 9

2018
کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 10-کارتونت

کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 10

2018
کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 11-کارتونت

کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 11

2018
کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 12-کارتونت

کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 12

2018
کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 13-کارتونت

کاپیتان زیرشلواری فصل 1 قسمت 13

2018
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!