گوش درازها-کارتونت

گوش درازها


زبان/گویش: فارسی | بلاروس |

این کارتون دیدنی درباره پنج خرگوش کوچولوی رنگارنگ به نام‌های توربو، بیگ بو، آیریس، شاینی و هاپر، در شهر بازی سانی است که ماجراهایی را رقم می‌زنند. یک روز آنها تصمیم می‌گیرند که سوار چرخ فلک مورد علاقه‌شان شوند. خرگوش کوچولوهای شهر بازی سانی، پس از حضور در میدان بزرگ سیرک، نحوه استفاده از چوب جادویی را یاد می‌گیرند و متوجه می‌شوند که خنده می‌تواند هر طلسمی را باطل کند و…

کارگردان:

Andrew Tolkachev

گوینده:

Svetlana Tsimokhina, Dmitri Davidovich, Kimberly Foudy

گوش درازها فصل 1


گوش درازها فصل 1 قسمت 1-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 1

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 2-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 2

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 3-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 3

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 4-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 4

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 5-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 5

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 6-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 6

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 7-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 7

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 8-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 8

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 9-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 9

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 10-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 10

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 11-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 11

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 12-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 12

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 13-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 13

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 14-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 14

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 15-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 15

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 16-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 16

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 17-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 17

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 18-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 18

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 19-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 19

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 20-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 20

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 21-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 21

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 21-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 21

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 22-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 22

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 23-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 23

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 24-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 24

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 25-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 25

2015
گوش درازها فصل 1 قسمت 26-کارتونت

گوش درازها فصل 1 قسمت 26

2015
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!