ته دنیا-کارتونت

ته دنیا


زبان/گویش: فارسی | آمریکا |

این سریال کارتونی، ماجراجویی های فضانوردی به نام گری را روایت میکند. او بیرون از یک زندان خصوصی مشغول به کار است و قصد دارد که آلین جدیدی به نام مونکیک را بسازد. او قصد دارد با این الین جدید دوست شود و باند جدیدی را برای خودش دست و پا کند. اما چیزی که گری نمیداند این است که این الین توسط فرمانده فضایی استفاده خواهد شد و به احتمال بسیار زیاد این الین دست به کارهای شیطانی بسیاری خواهد زد. هیچ چیز برای این فرمانده امکان ناپذیر نیست و هر چیزی که بخواهد میتواند از این الین استفاده کند…

کارگردان:

Olan Rogers, David Sacks

گوینده:

Fred Armisen, Tom Kenny, Olan Rogers

ته دنیا فصل 1


ته دنیا فصل 1 قسمت 1-کارتونت

ته دنیا فصل 1 قسمت 1

2018
ته دنیا فصل 1 قسمت 2-کارتونت

ته دنیا فصل 1 قسمت 2

2018
ته دنیا فصل 1 قسمت 3-کارتونت

ته دنیا فصل 1 قسمت 3

2018
ته دنیا فصل 1 قسمت 4-کارتونت

ته دنیا فصل 1 قسمت 4

2018
ته دنیا فصل 1 قسمت 5-کارتونت

ته دنیا فصل 1 قسمت 5

2018
ته دنیا فصل 1 قسمت 6-کارتونت

ته دنیا فصل 1 قسمت 6

2018
ته دنیا فصل 1 قسمت 7-کارتونت

ته دنیا فصل 1 قسمت 7

2018
ته دنیا فصل 1 قسمت 8-کارتونت

ته دنیا فصل 1 قسمت 8

2018
ته دنیا فصل 1 قسمت 9-کارتونت

ته دنیا فصل 1 قسمت 9

2018
ته دنیا فصل 1 قسمت 10-کارتونت

ته دنیا فصل 1 قسمت 10

2018

ته دنیا فصل 2


ته دنیا فصل 2 قسمت 1-کارتونت

ته دنیا فصل 2 قسمت 1

2019
ته دنیا فصل 2 قسمت 2-کارتونت

ته دنیا فصل 2 قسمت 2

2019
ته دنیا فصل 2 قسمت 3-کارتونت

ته دنیا فصل 2 قسمت 3

2019
ته دنیا فصل 2 قسمت 4-کارتونت

ته دنیا فصل 2 قسمت 4

2019
ته دنیا فصل 2 قسمت 5-کارتونت

ته دنیا فصل 2 قسمت 5

2019
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!