شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها


زبان/گویش: فارسی | آمریکا |

اتفاقات انیمیشن Trollhunters: Rise of the Titans در دنیای سه‌گانه سریال Tales of Arcadia جریان دارد. آرکادیا ممکن است مانند یک شهر معمولی به‌نظر برسد، اما در مرکز خطوط جادویی و عرفانی قرار دارد که این امر باعث پیوند خوردن آن با بسیاری از نبردهای موجودات دنیای دیگر از جمله ترول‌ها،‌ بیگانگان فضایی و جادوگران شده است. حال قهرمانان انیمیشن Trollhunters باید برای حماسی‌ترین ماجراجویی خود به یکدیگر ملحق شوند؛ جایی که آن‌ها یعنی فرقه آرکین باید برای کنترل جادویی که همه آن‌ها را به هم متصل می‌کند، مبارزه کنند…


 

کارگردان:

Guillermo del Toro

گوینده:

Charlie Saxton, Lexi Medrano, Anton Yelchin

فصل اول


شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت اول-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت اول

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت دوم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت دوم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت سوم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت سوم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت چهارم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت چهارم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت پنجم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت پنجم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت ششم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت ششم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت هفتم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت هفتم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت هشتم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت هشتم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت نهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت نهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت دهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت دهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت یازدهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت یازدهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت دوازدهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت دوازدهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت سیزدهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت سیزدهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت چهاردهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت چهاردهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت پانزدهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت پانزدهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت شانزدهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت شانزدهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت هفدهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت هفدهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت هجدهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت هجدهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت نوزدهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت نوزدهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت بیستم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت بیستم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت بیست و یکم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت بیست و یکم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت بیست و دوم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت بیست و دوم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت بیست و سوم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت بیست و سوم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت بیست و چهارم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت بیست و چهارم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت بیست و پنجم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت بیست و پنجم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت بیست و ششم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت بیست و ششم

2016

فصل دوم


serie iconشکارچیان ترول: ظهور تایتان ها-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت اول-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت اول

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت دوم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت دوم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت سوم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت سوم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت چهارم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت چهارم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت پنجم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت پنجم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت ششم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت ششم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت هفتم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت هفتم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت هشتم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت هشتم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت نهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت نهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت دهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت دهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت یازدهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت یازدهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت دوازدهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت دوازدهم

2016
شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت سیزدهم-کارتونت

شکارچیان ترول: ظهور تایتان ها قسمت سیزدهم

2016
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!